Activ Soft Learning
Atractiv Sigur Lejer. Cu noi mergi la sigur!
Extinde/Strânge blocMutare bloc Autentificare
 
Extinde/Strânge blocMutare bloc Browsere  
Extinde/Strânge blocMutare bloc Info curs "PII : PPI intermediar in asigurari si/sau reasigurari"
Descriere:
Pregătirea profesională inițială a persoanelor care urmează să activeze în domeniul distribuției produselor de asigurare și/sau reasigurare
Categoria profesională:
- intermediar în asigurări persoană fizică
- angajat, al unei societăți de asigurare, care desfășoară activitate de distribuție de asigurări
Obiective:
Cunoaşterea cadrului legislativ naţional şi european specific activităţii de asigurare
Însuşirea principiilor generale ale activităţii de asigurare
Asimilarea principiilor de bază ale eticii profesionale şi a principiilor de bază în distribuţia produselor de asigurare şi reasigurare
Evaluare:
- cursanții susțin la ISF examenul pentru obținerea Certificatului de absolvire
- examenul constă în rezolvarea unui test de tip grilă care conține 40 de întrebări, fiecare întrebare cu trei variante de răspuns, din care una singură este corectă
- fiecare întrebare este cotată cu 1 punct.
Subiecte:
PRINCIPII ALE ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE
PRINCIPII JURIDICE ÎN DISTRIBUŢIA PRODUSELOR DE ASIGURARE
ETICĂ PROFESIONALĂ
ASIGURĂRI DE VIAȚĂ,
ASIGURĂRI GENERALE
Resurse:
- ISF – Manualul Distribuitorului de Asigurări, Editura Mustang, 2019
- Legislaţia specifică în vigoare
Alte informaţii:
PARTEA PRACTICĂ
Studii de caz precum și alte metode de instruire practică prin care se asigură dobândirea cunoștințelor și abilităților, descrise în Anexa la Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, necesare desfășurării activității de distribuție de asigurări și/sau reasigurări
Metodă de învăţare:
Durata programului de pregătire profesională inițială-partea teoretică: 30 ore
Durata programului de pregătire profesională inițială-partea practică: 15 ore
Candidatul este declarat ADMIS dacă obține MINIM 32 de puncte din cele 40 posibile
150,00 lei
150,00 lei