Activ Soft Learning
Atractiv Sigur Lejer. Cu noi mergi la sigur!
Extinde/Strânge blocMutare bloc Autentificare
 
Extinde/Strânge blocMutare bloc Browsere  
Extinde/Strânge blocMutare bloc Info curs "PIC : PPI conducator"
Descriere:
PIC
Pregătirea profesională inițială a persoanelor care urmează să activeze în domeniul distribuției produselor de asigurare și/sau reasigurare
Categoria profesională:
- Conducători
Obiective:
- Cunoaşterea cadrului legislativ naţional şi european specific activităţii de asigurare şi/sau reasigurare
- Însuşirea principiilor generale ale activităţii de asigurare,principiilor de bază ale eticii profesionale
- Perfectionarea modului de intelegere a managementului financiar si al contabilitatii in domeniul asigurarilor
Evaluare:
FORMA DE EVALUARE FINALĂ
- cursanții susțin la ISF examenul pentru obținerea Certificatului de absolvire
- examenul constă în rezolvarea unui test de tip grilă care conține 40 de întrebări, fiecare întrebare cu trei variante de răspuns, din care una singură este corectă
- fiecare întrebare este cotată cu 1 punct.
Subiecte:
PRINCIPII ALE ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE
PRINCIPII JURIDICE ÎN DISTRIBUŢIA PRODUSELOR DE ASIGURARE
ETICĂ PROFESIONALĂ
ASIGURĂRI DE VIAȚĂ,
ASIGURĂRI GENERALE
MANAGEMENTUL COMPANIEI ȘI AL RESURSELOR UMANE
RAPORTĂRI, MANAGEMENTUL SERVICIILOR POST VÂNZARE
Resurse:
- ISF – Manualul Distribuitorului de Asigurări, Editura Mustang, 2019
- Legislaţia specifică în vigoare
Alte informaţii:
PARTEA PRACTICĂ
Studii de caz precum și alte metode de instruire practică prin care se asigură dobândirea cunoștințelor și abilităților, descrise în Anexa la Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, necesare desfășurării activității de distribuție de asigurări și/sau reasigurări
Metodă de învăţare:
Durata programului de pregătire profesională inițială-partea teoretică: 30 ore pe platforma
Durata programului de pregătire profesională inițială - partea practică: 15 ore
Candidatul este declarat ADMIS dacă obține MINIM 32 de puncte din cele 40 posibile
180,00 lei
180,00 lei